Tipus de fusta

on 4 Maig 2013 Fusta and Etiquetes: with 0 comments

1.
2. TIPUS DE FUSTES 1. Fustes naturals Aquelles fustes que s’obtenen directament del tronc dels arbres 2. Fustes artificials Aquelles fustes que s’obtenen de la transformació de les fustes naturals
3. 1. FUSTES NATURALS 1.1 Fustes toves Fusta d’arbres resinosos de fulla perenne (coníferes), de color blanquinós i fàcils de treballar 1.2. Fustes dures Fusta d’ arbres de fulla caduca

4. 1.1 FUSTES NATURALS TOVES 1.1.1 Avet roig 1.1.2 Balsa 1.1.3 Pi 1.1.4 Pollancre 1.1.5 Tell
5. 1.1.1 Avet roig Propietats a destacar: Fusta pràcticament blanca amb vetes de color blanc pàl.lid
6. 1.1.1 Avet roig Aplicacions : taules harmòniques d’alguns pianos
7. 1.1.1 Avet roig Aplicacions : caixes de ressonància d’alguns violins
8. 1.1.2 Balsa Propietats a destacar: Fusta d’ un to rosaci o gris pàl·lid i fàcil de treballar
9. 1.1.2 Balsa Aplicacions : reforços de flotació
10. 1.1.2 Balsa Aplicacions : maquetes
11. 1.1.3 Pi silvestre Propietats a destacar: Fusta tova i resinosa de color clar i vetes vermelloses
12. 1.1.3 Pi silvestre Aplicacions : mobles
13. 1.1.3 Pi silvestre Aplicacions : construccions
14. 1.1.4 Pollancre Propietats a destacar: Fusta lleugera i de color vermellós grogenc
15. 1.1.4 Pollancre Aplicacions : embalatges
16. 1.1.4 Pollancre Aplicacions : caixes de fusta de fruites i verdures
17. 1.1.4 Pollancre Aplicacions : pasta de paper
18. 1.1.5 Tell Propietats a destacar: Fusta tova, lleugera ,flexible i mal.leable
19. 1.1.5 Tell Aplicacions : llapissos
20. 1.1.5 Tell Aplicacions : Esclops
21. 1.1.5 Tell Aplicacions : Bastons
22. 1.2. FUSTES NATURALS DURES 1.2.1 Banús 1.2.2 Caoba 1.2.3 Faig 1.2.4 Freixe 1.2.5 Noguera 1.2.6 Roure 1.2.7 Teca
23. 1.2.1 Banús Propietats a destacar: Fusta tropical densa d’un to entre marró i negre
24. 1.2.1 Banús Aplicacions : mobles de luxe
25. 1.2.1 Banús Aplicacions : instruments musicals
26. 1.2.1 Banús Aplicacions : mànecs de coberts
27. 1.2.2 Caoba Propietats a destacar: Fusta de color clar que s’enfosqueix amb el temps
28. 1.2.2 Caoba Aplicacions : mobles de luxe
29. 1.2.2 Caoba Aplicacions : embarcacions de luxe
30. 1.2.3 Faig Propietats a destacar: Fusta de color marró blanquinós que passa a rosat
31. 1.2.3 Faig Aplicacions : mobles
32. 1.2.3 Faig Aplicacions : construccions (parquets)
33. 1.2.4 Freixe Propietats a destacar: Fusta dura de color blanc lleugerament rosada
34. 1.2.4 Freixe Aplicacions : mobles
35. 1.2.4 Freixe Aplicacions : equips esportius: pals de hoquei
36. 1.2.4 Freixe Aplicacions : mànecs d’ eines
37. 1.2.5 Noguera Propietats a destacar: Fusta de color terrós amb vetes quasi negres
38. 1.2.5 Noguera Aplicacions : mobles tornejats
39. 1.2.5 Noguera Aplicacions : articles tornejats
40. 1.2.6 Roure Propietats a destacar: Fusta de color marró clar, densa, duradora i difícil de treballar
41. 1.2.6 Roure Aplicacions : mobles de luxe
42. 1.2.6 Roure Aplicacions : parquets
43. 1.2.6 Roure Aplicacions : embarcacions
44. 1.2.7 Teca Propietats a destacar: Fusta de color castany daurat resistent a el calor i a la humitat
45. 1.2.7 Teca Aplicacions : mobles d’exterior
46. 1.2.7 Teca Aplicacions : recobriments exteriors d’ embarcacions
47. 2. FUSTES ARTIFICIALS 2.1 Laminat (Xapa) 2.2 Contraplacat (Fullola) 2.3 Aglomerat (Mel.lamina) 2.4 Premsat de fibra ( DM)
48. 2.1 Laminat ( xapa) Fabricació: Fulla o làmina de fusta molt prima
49. 2.1 Laminat ( xapa) Aplicacions: Recobriment de tot tipus de fustes i mobles
50. 2.2 Contraplacat (fullola) Fabricació Es fabrica encolant entre si un nombre de capes fines de fusta, col·locades de manera que les fibres de la capa inferior quedin perpendiculars a les de la capa superior. Quan mesura 4 mm es coneix com a fullola
51. 2.2 Contraplacat (fullola) Aplicacions: Fusta de les carpetes
52. 2.2 Contraplacat (fullola) Aplicacions: Fusta dels laterals dels porta-revistes
53. 2.2 Contraplacat (fullola) Aplicacions: Tot tipus de mobles
54. 2.3 Aglomerat (mel·lamina) Fabricació S’obté a partir d’encenalls i trossos de fusta premsats i després encolats.
55. 2.3 Aglomerat (mel·lamina) Fabricació . L’acabat final pot ser sense cobrir, plastificat (mel.lamina) o bé xapat amb fusta natural
56. 2.3 Aglomerat (mel·lamina) Aplicacions . Base porta-revistes
57. 2.3 Aglomerat (mel·lamina) Aplicacions . Tot tipus de mobles
58. 2.4 Premsat de fibra (DM) Fabricació Es fabrica amb fibres de fusta seca, per compressió a alta pressió i temperatura, i s’uneix amb resina sintètica. El producte ofereix una textura fina i uniforme de cantells perfectes. Comercialment es coneix com tauler DM. .
59. 2.4 Premsat de fibra (DM) Aplicacions Tot tipus de mobles