Tipus de fusta

on 4 maig 2013 Fusta and Etiquetes: with 0 comments
1. 2. TIPUS DE FUSTES 1. Fustes naturals Aquelles fustes que s’obtenen directament del tronc dels arbres 2. Fustes artificials Aquelles fustes que s’obtenen de la transformació de les fustes naturals 3. 1. FUSTES NATURALS 1.1 Fustes toves Fusta d’arbres resinosos de fulla perenne (coníferes), de color blanquinós i fàcils de treballar 1.2. Fustes dures Fusta d’ arbres de fulla caduca 4. 1.1 FUSTES NATURALS TOVES 1.1.1 Avet roig 1.1.2 Balsa 1.1.3 Pi 1.1.4 Pollancre 1.1.5 Tell 5. 1.1.1 Avet roig Propietats a destacar: Fusta pràcticament blanca amb vetes de color blanc pàl.lid 6. 1.1.1 Avet roig Aplicacions : taules harmòniques d’alguns pianos 7. 1.1.1 Avet roig Aplicacions : caixes de ressonància d’alguns violins 8. 1.1.2 Balsa Propietats a destacar: Fusta d’ un to rosaci o gris pàl·lid i fàcil de treballar 9. 1.1.2 Balsa Aplicacions : reforços de flotació 10. 1.1.2 Balsa Aplicacions : maquetes 11. 1.1.3 Pi silvestre Propietats a destacar: Fusta tova i resinosa de color clar i vetes vermelloses 12. 1.1.3 Pi silvestre Aplicacions : mobles 13. 1.1.3 Pi silvestre Aplicacions : construccions 14. 1.1.4 Pollancre Propietats a destacar: Fusta lleugera i de color vermellós grogenc 15. 1.1.4 Pollancre Aplicacions : embalatges 16. 1.1.4 Pollancre Aplicacions : caixes de fusta de fruites i verdures 17. 1.1.4 Pollancre Aplicacions : pasta de paper 18. 1.1.5 Tell Propietats a destacar: Fusta tova, lleugera ,flexible i mal.leable 19. 1.1.5 Tell Aplicacions : llapissos 20. 1.1.5 Tell Aplicacions : Esclops 21. 1.1.5 Tell Aplicacions : Bastons 22. 1.2. FUSTES NATURALS DURES 1.2.1 Banús 1.2.2 Caoba 1.2.3 Faig 1.2.4 Freixe 1.2.5 Noguera 1.2.6 Roure 1.2.7 Teca 23. 1.2.1 Banús Propietats a destacar: Fusta tropical densa d’un to entre marró i negre 24. 1.2.1 Banús Aplicacions : mobles de luxe 25. 1.2.1 Banús Aplicacions : instruments musicals 26. 1.2.1 Banús Aplicacions : mànecs de coberts 27. 1.2.2 Caoba Propietats a destacar: Fusta de color clar que s’enfosqueix amb el temps 28. 1.2.2 Caoba Aplicacions : mobles de luxe 29. 1.2.2 Caoba Aplicacions : embarcacions de luxe 30. 1.2.3 Faig Propietats a destacar: Fusta de color marró blanquinós que passa a rosat 31. 1.2.3 Faig Aplicacions : mobles 32. 1.2.3 Faig Aplicacions : construccions (parquets) 33. 1.2.4 Freixe Propietats a destacar: Fusta dura de color blanc lleugerament rosada 34. 1.2.4 Freixe Aplicacions : mobles 35. 1.2.4 Freixe Aplicacions : equips esportius: pals de hoquei 36. 1.2.4 Freixe Aplicacions : mànecs d’ eines 37. 1.2.5 Noguera Propietats a destacar: Fusta de color terrós amb vetes quasi negres 38. 1.2.5 Noguera Aplicacions : mobles tornejats 39. 1.2.5 Noguera Aplicacions : articles tornejats 40. 1.2.6 Roure Propietats a destacar: Fusta de color marró clar, densa, duradora i difícil de treballar 41. 1.2.6 Roure Aplicacions : mobles de luxe 42. 1.2.6 Roure Aplicacions : parquets 43. 1.2.6 Roure Aplicacions : embarcacions 44. 1.2.7 Teca Propietats a destacar: Fusta de color castany daurat resistent a el calor i a la humitat 45. 1.2.7 Teca Aplicacions : mobles d’exterior 46. 1.2.7 Teca Aplicacions : recobriments exteriors d’ embarcacions 47. 2. FUSTES ARTIFICIALS 2.1 Laminat (Xapa) 2.2 Contraplacat (Fullola) 2.3 Aglomerat (Mel.lamina) 2.4 Premsat de fibra ( DM) 48. 2.1 Laminat ( xapa) Fabricació: Fulla o làmina de fusta molt prima 49. 2.1 Laminat ( xapa) Aplicacions: Recobriment de tot tipus de fustes i mobles 50. 2.2 Contraplacat (fullola) Fabricació Es fabrica encolant entre si un nombre de capes fines de fusta, col·locades de manera que les fibres de la capa inferior quedin perpendiculars a les de la capa superior. Quan mesura 4 mm es coneix com a fullola 51. 2.2 Contraplacat (fullola) Aplicacions: Fusta de les carpetes 52. 2.2 Contraplacat (fullola) Aplicacions: Fusta dels laterals dels porta-revistes 53. 2.2 Contraplacat (fullola) Aplicacions: Tot tipus de mobles 54. 2.3 Aglomerat (mel·lamina) Fabricació S’obté a partir d’encenalls i trossos de fusta premsats i després encolats. 55. 2.3 Aglomerat (mel·lamina) Fabricació . L’acabat final pot ser sense cobrir, plastificat (mel.lamina) o bé xapat amb fusta natural 56. 2.3 Aglomerat (mel·lamina) Aplicacions . Base porta-revistes 57. 2.3 Aglomerat (mel·lamina) Aplicacions . Tot tipus de mobles 58. 2.4 Premsat de fibra (DM) Fabricació Es fabrica amb fibres de fusta seca, per compressió a alta pressió i temperatura, i s’uneix amb resina sintètica. El producte ofereix una textura fina i uniforme de cantells perfectes. Comercialment es coneix com tauler DM. . 59. 2.4 Premsat de fibra (DM) Aplicacions Tot tipus de mobles